એડમીન પરમીશન વગર ફેસબુક એક્સેસ કરવું શક્ય છે?

By | April 5, 2016

bypass-blocked-sites

ફેસબુક આપણા સહુના જીવનનો મહત્વનો હિસ્સો બની ગયો છે. મોટે ભાગે ઓફીસમાં જઈને પણ આપણે સૌથી પહેલા ફેસબુક એક્સેસ કરતા હોઈએ છીએ. મોટે ભાગે કામના સમયે ફેસબુક આપણો વધુ સમય લેતું હોય ઓફીસમાં ફેસબુક ઓપન નાં થાય તે રીતના સેટિંગ કરવામાં આવ્યા હોય છે. જો તમારે તમારી ઓફીસના આઈટી વાળા લોકો સાથે સારી મિત્રતા હોય તો તો તમે તેમની પાસે થી તે એક્સેસની પાછલા બારણે પરમીશન લઇ શકો છો પરંતુ જે મિત્રોને તે રીતે ના ફાવતું હોય તેમની મદદ અમે નેટયાત્રા થી કરીશું. સૌથી પહેલા તો આ રસ્તો થોડો રિસ્કી છે કેમકે અહિયાં આપણે પ્રોક્ષી વેબસાઈટ્સની મદદ થી ફેસબુક એક્સેસ કરવાનું છે એટલે કદાચ તમને ફોટોગ્રાફ્સ જોવા ના મળે અથવા તો વારંવાર એડ્સ આવી જાય તો એ સહન કરવું પડશે. પ્રોક્ષી સાઈટ્સનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારા પાસે ઈન્ટરનેટ હોવું જરૂરી છે. નીચે લખેલ સાઈટ્સ ઓપન કરતા જ તમે પ્રોક્ષી સર્વરની મદદ થી ફેસબુક વાપરી શકો છો. આ પ્રોક્ષી સાઈટ્સ પર થી તમે તે તમામ વેબ સાઈટ્સ યુઝ કરી શકો છો જેના ઉપર તમારા નેટવર્ક એડમીન અથવા તો ઈન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર બેન લગાવેલો છે.

૧) https://www.proxysite.com/
ProxySite
૨) https://kproxy.com/

Kproxy
૩) https://www.filterbypass.me/

Filter Bypass
૪) http://www.proxyfoxy.com/

ProxyFoxy
૫) https://www.hidemebro.com/

Hide Me Bro

આ સિવાય બીજી અઢળક વેબસાઈટ્સ પણ Under The Table તમને મદદ કરવા માટે તૈયાર જ છે. ઉપરોક્ત કોઈ પણ વેબસાઈટ પર જઈને તમારે URL વાળા ટેબમાં તમારે જે વેબસાઈટ એક્સેસ કરવી હોય તે એન્ટર કરી શકો છો અને તરત જ જે-તે વેબસાઈટ તમારી સ્ક્રીન પર હાજર થઇ જશે. આ પ્રોક્ષી વેબસાઈટ્સ નો શક્ય હોય તેટલો ઓછો ઉપયોગ કરવો કારણકે ઘણી વખત હેકર્સ આ પ્રોક્ષી વેબસાઈટ્સનો ઉપયોગ કરી યુઝર્સના સીસ્ટમ પર વાયરસ/ટ્રોજન એટેક કરી શકે છે. 

આ માહિતી આપના મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ચૂકશો નહિ.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *