વિન્ડોઝ સ્ક્રીન ને કેપ્ચર કરીને એનો વિડીયો બનાવતા શીખો

By | March 9, 2017

FreeScreenRecorder-min

ઘણી વખત એવું બનતું હોય કે આપણે કોઈ ને કોમ્પ્યુટર બાબતમાં કઈક મદદ કરવી હોય પણ ફોન કે ઈમેઈલ થી આ શક્ય ના બનતું હોય. આવા સમયે આપણે શું કહેવા માંગીએ છીએ તે અગર આપણે આપના કોમ્પ્યુટર માં કરીને જ સામેવાળા ને બતાવી શકીએ તો એનું કામ ઘણુ સરળ થઇ જાય.

જો બંને બાજુ Skype હોય તો Screen Sharing ની મદદથી આપણે જે કહેવું છે એ એમને સમજાવી શકીએ. પણ ઘણી વખત એવું બને કે સામેવાળા પાસે Skype કે સ્ક્રીન શેરીંગ ના બીજા કોઈ સોફ્ટવેર ના હોય ત્યારે સરળ રસ્તો એ જ છે કે તમે તમારા કોમ્પ્યુટર પર જે તે સ્ટેપ્સ કરો અને એનું રેકોર્ડીંગ કરીને એ વિડીયો સામેવાળા ને મોકલો.

ઘણી વખત એવું બને કે તમારે તમારા કોમ્પ્યુટર પર જે કરો છો એ સ્ટેપ્સ Youtube પર Upload કરીને બીજા મિત્રો સાથે શેર કરવા હોય, આવા સમયે પણ તમારે સ્ક્રીન કેપ્ચર વિડીયો રેકોર્ડીંગ કરવું પડે.

Microsoft દ્વારા એક સરળ યુટીલીટી બનાવવામાં આવેલ છે જે તદન ફ્રી છે. જેનાથી આપનું કામ સરળ બનશે.

ચાલો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શીખીએ કે કઈ રીતે વિન્ડોઝ સ્ક્રીન ને વિડીયોમાં કેપ્ચર કરી શકાશે.

1) Download Microsoft Screen Recorder Utility
આ સ્ટેપ મોબાઈલ માં કરવાથી કોઈ ફાયદો નથી, એટલે કોમ્પ્યુટર પર આ લીંક ઓપન કરવી.
Microsoft દ્વારા ઉપલબ્ધ આ સ્ક્રીન રેકોર્ડ યુટીલીટી ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

2) Install Screen Recorder
ઉપર ની લીંક થી ડાઉનલોડ કરેલ exe ફાઈલને ડબલ ક્લિક કરો. ડબલ ક્લિક કરવાથી ફાઈલ Extract થશે જેના માટે લોકેશન પૂછશે. તમારા કોમ્પ્યુટર નું કોઈ એક ફોલ્ડર આના માટે આપી દેવું.

ફાઈલ્સ Extract થઇ જાય પછી જે ફોલ્ડર આપેલું એ ફોલ્ડર ઓપન કરો અને ત્યાં ૨ ફોલ્ડર દેખાશે. 32-bit અને 42-bit, તમારી Operating System પ્રમાણે નું ફોલ્ડર ઓપન કરો અને ScreenRecorder પ્રોગ્રામ રન કરો. તમે જયારે આ પ્રોગ્રામ રન કરશો ત્યારે તમને Windows Media Encoder 9 ઇન્સ્ટોલ કરવા કહેશે. જે તમે સ્ટેપ્સ ફોલો કરી ને કરી શકો છો. ફરીથી ScreenReocrder રન કરો અને આ વખતે screenrecorder ઇન્સ્ટોલેશન ચાલુ થશે.

3) Open ScreenRecorder
ઇન્સ્ટોલેશન થઇ જાય એટલે સ્ક્રીન રેકોર્ડર નો Icon તમારા કોમ્પ્યુટર ના Desktop પર આવી ગયો હશે, એને ડબલ ક્લિક કરીને સોફ્ટવેર ઓપેન કરો. ScreenRecorder કંટ્રોલ પેનલ અને અમુક ટીપ્સ સાથે ની સ્ક્રીન ઓપન થશે.

4) Select Element to Record
ડ્રોપ ડાઉન બોક્સથી સિલેક્ટ કરો કે તમારે ફૂલ સ્ક્રીન રેકોર્ડ કરવું છે કે ફક્ત કોઈ એક વિન્ડો નું રેકોર્ડીંગ કરવું છે.

નોંધ: જો તમારે Google Chrome નું રેકોર્ડીંગ કરવું હોય અને તમને ગુગલ ક્રોમ લીસ્ટ માં ના દેખાતું હોય તો એવું શક્ય છે કે તમારું Hangout ઓપન હોય, હેંગઆઉટ બંધ કરીને ફરી આ સોફ્ટવેર ચાલુ કરો એટલે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થશે.

5) Select If you want to Record your Voice

વિડીયો કેપ્ચર કરતી વખતે તમારો અવાજ પણ રેકોર્ડ કરવો હોય તો એ શક્ય છે. ScreenRecorder વિન્ડોઝ નું ડીફોલ્ટ Audio સેટિંગ યુઝ કરે છે.

6) Provide output file location
બધા સેટીંગ બરોબર થઇ જાય પછી રેકોર્ડીંગ ટુલ ઓપન કરો અને રેકોર્ડીંગ ચાલુ કરો તે પહેલા તમારે રેકોર્ડેડ વિડીયો ક્યાં સ્ટોર થશે એ માટે આઉટપુટ લોકેશન આપવું પડશે.
ScreenRecorder વિડીયો ને .WMV ફોરમેટ માં રેકોર્ડ કરશે જેથી આઉટપુટ ફોરમેટ ખુબ સારુ નહિ મળે.

7) Record your Screen as Video
બસ, થઇ ગયુ બધું સેટ… હવે ગ્રીન બટન ક્લિક કરીને રેકોર્ડીંગ ચાલુ કરી દો.

ઘણુ જ સરળ અને ઉપયોગી છે મિત્રો, બીજા બધા મિત્રો સાથે પણ શેર કરજો કે જેથી ઘણા મિત્રોને મદદ મળી રહે.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *