વર્ચ્યુલ સીડી/ડીવીડી રોમ બનાવવાના સરળ સ્ટેપ્સ

By | January 18, 2017

વર્ચ્યુલ સીડી/ડીવીડી રોમ એટલે કે તમારા કમ્પ્યુટર-લેપટોપમાં સીડી/ડીવીડી ના હોવા છતાં પણ તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો તે સિસ્ટમ. જોકે વર્ચ્યુલ સીડી/ડીવીડી રોમનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારે તેને સપોર્ટ કરે તેવી જ ફાઈલ ટાઈપનો ઉપયોગ કરવો પડશે. મોટે ભાગે .ISO ફોર્મેટ ધરાવતી ફાઈલનો ઉપયોગ તમે વર્ચ્યુલ સીડી/ડીવીડી રોમ માં કરી શકશો. વર્ચ્યુલ સીડી/ડીવીડી રોમ બનાવવા માટેના સ્ટેપ્સ નીચે મુજબ છે.

1. વર્ચ્યુલ સીડી/ડીવીડી સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરો

આલ્કોહોલ 120 અને Daemon Tools આ બંને ખૂબ જ પ્રખ્યાત વર્ચ્યુલ સીડી/ડીવીડી માટેના સોફ્ટવેર્સ છે. ગુગલ પર જઈ તમે આ બંને માંથી કોઈ એક ડાઉનલોડ કરી શકો છો. સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ થાય પછી તેને ઇન્સ્ટોલ કરી તમારે જે-તે પ્રોગ્રામ રન કરવાનો છે.

Alcohol 1-min

2. વર્ચ્યુલ સીડી/ડીવીડી રોમ એડ કરો

આ પ્રોગ્રામ રન કરતા જ તમને સ્ક્રીનની ડાબી તરફ Virtual Drive નો ઓપશન જોવા મળશે તેમાં ક્લિક કરતા જ તમને પૂછવામાં આવશે કે તમારે કેટલા વર્ચ્યુલ સીડી/ડીવીડી રોમ જોઈએ છે તે નક્કી કરતા જ નાનકડી પ્રોસિજર બાદ તમારા કમ્પ્યુટરમાં તમે નક્કી કરેલા વર્ચ્યુલ સીડી/ડીવીડી રોમ આવી જશે.

3. .ISO File નો ઉપયોગ કરો

Alcohol 2-min

 

હવે તમે જે વર્ચ્યુલ ડ્ર્રાઇવ ઇન્સ્ટોલ કરી છે તેના ઉપર જઈને તમારે Right Click કરવાનું છે. Right Click કર્યા બાદ તમારે Mount Image ઓપશન સિલેક્ટ કરી અને જે-તે ફોલ્ડરમાં .ISO File હોય તે સિલેક્ટ કરવાની છે અને તેને Mount કરતા જ તમે તે .ISO file નો ઉપયોગ કરી શકશો.

ખૂબ જ નાની પણ અતિ મહત્વની આ માહિતી આપના મિત્રો સાથે ચોક્કસ થી શેર કરશો.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *