તમારા મોબાઈલ નંબર સાથે તમારું આધાર કાર્ડ કઈ રીતે જોડશો?

By | November 1, 2017

ભારત સરકારના આદેશાનુસાર ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ પહેલા જો તમે તમારા મોબાઈલ નંબર સાથે આધાર કાર્ડનું જોડાણ નહિ કરો તો ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ થી તમારો ફોન નંબર કામ નહીં કરે. અહીં બતાવેલા સરળ સ્ટેપ્સ દ્વારા પણ તમે તમારું આધાર કાર્ડ તમારા મોબાઈલ નંબર સાથે જોડી શકો છો

તમે તમારા આધાર કાર્ડની ઝેરોક્સ કોપી સાથે તમારા મોબાઈલ ઓપરેટરના કોઈ પણ સ્ટોર પર જઈ અને તેમને વિનંતી કરી શકો છો. તમારા આધાર કાર્ડની ડિટેલ્સ એન્ટર કરતાજ તમારા આધાર રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ પર તમને એક પિન કોડ મળશે જે તમને સ્ટોર પર આપો. હવે તમારે બાયોમેટ્રિક વેરિફિકેશન માટે થમ્બ થમ્બ પ્રિન્ટ આપવાની છે. આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતા જ તમને ટેલિકોમ ઓપરેટર તરફ થી વેરિફિકેશન નો મેસેજ આવશે જેના જવાબમાં તમારે Yes મોકલી આપવાનું છે. બસ આ સાથે જ તમારો આધાર નંબર તમારા મોબાઈલ નંબર સાથે જોડાઈ જશે,

તમારા આધાર કાર્ડ પર અન્ય કોઈ નંબર રજીસ્ટર કરવામાં માટે તમારે સૌથી પહેલા UIDAI એટલે આધાર કાર્ડની અધિકારીક વેબસાઈટ પર જવાનું રહેશે. અહીંયા તમે તમારા આધાર કાર્ડમાં રહેલ એડ્રેસ – જન્મ તારીખ – નામ તથા મોબાઈલ નંબર ચેન્જ કરી શકો છો. કોઈ પણ બદલાવ કરવા માટે તમારે તમારો આધાર નંબર એન્ટર કરવાનો રહેશે. આધાર નંબર એન્ટર કરતા જ તમારા રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ પર વન ટાઈમ પાસવર્ડ આવશે. જે એન્ટર કરતા જ તમે તમારા આધાર કાર્ડ પર જરૂરી બદલાવ કરી શકો છો.

આ ખુબ જ મહત્વની પોસ્ટ આપના મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ચૂકશો નહિ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *